Chevrolet Camaro 2016 đời thứ 6 đã hoàn toàn lộ diện, Camaro thế hệ mới nhẹ hơn đời cũ 90 kg và có vẻ bề ngoài thể thao hơn.hang-nong-chevrolet-camaro-2016-da-hoan-toan-lo-dien-hinh-14 hang-nong-chevrolet-camaro-2016-da-hoan-toan-lo-dien-hinh-13 hang-nong-chevrolet-camaro-2016-da-hoan-toan-lo-dien-hinh-12 hang-nong-chevrolet-camaro-2016-da-hoan-toan-lo-dien-hinh-11 hang-nong-chevrolet-camaro-2016-da-hoan-toan-lo-dien-hinh-10 hang-nong-chevrolet-camaro-2016-da-hoan-toan-lo-dien-hinh-9 hang-nong-chevrolet-camaro-2016-da-hoan-toan-lo-dien-hinh-8 hang-nong-chevrolet-camaro-2016-da-hoan-toan-lo-dien-hinh-7 hang-nong-chevrolet-camaro-2016-da-hoan-toan-lo-dien-hinh-6 hang-nong-chevrolet-camaro-2016-da-hoan-toan-lo-dien-hinh-5 hang-nong-chevrolet-camaro-2016-da-hoan-toan-lo-dien-hinh-4 hang-nong-chevrolet-camaro-2016-da-hoan-toan-lo-dien-hinh-3 hang-nong-chevrolet-camaro-2016-da-hoan-toan-lo-dien-hinh-2 hang-nong-chevrolet-camaro-2016-da-hoan-toan-lo-dien hang-nong-chevrolet-camaro-2016-da-hoan-toan-lo-dien-hinh-15