Tag: sau một cuộc tình

Sau một cuộc tình, mọi chuyện vẫn đẹp!

Sau một cuộc tình ai mà không buồn chứ. Ừ, bạn có thể thấy rất đau. Nhưng bạn biết không, sau một cuộc yêu...