Tag: chi trả cho cuộc hẹn hò

Đàn ông sẽ luôn là người trả “tình phí” cho những...

Có lẽ những câu chuyện “tình phí” sẽ thuộc về ví tiền của ai đã là câu chuyện muôn thuở trong tình yêu. Sau...

Đàn ông nên chi trả cho cuộc hẹn hò bao nhiêu...

Ngày nay càng nhiều đàn ông nói rằng “Con gái Việt Nam” thực dụng chỉ biết đến tiền, khi yêu cũng không chủ động...