Giá xe hơi ở Việt Nam gần đắt nhất khu vực nhưng thu nhập bình quân đầu người lại gần cuối bảng.

GiaXeCacNuoc