20150501-113934-dien-thoai-thong-minh-da-lam-hong-cuoc-song-cua-chung-ta-nhu-the-nao-1_520x479.jpg_520x479

“Bạn đồng hành tương lai” của chúng ta không ai khác sẽ là một chiếc điện thoại và một cây gậy20150501-113954-dien-thoai-thong-minh-da-lam-hong-cuoc-song-cua-chung-ta-nhu-the-nao-3_520x470.jpg_520x470

Đến phù thủy cũng không thể thoát khỏi công nghệ20150501-114017-dien-thoai-thong-minh-da-lam-hong-cuoc-song-cua-chung-ta-nhu-the-nao-5_520x1838.jpg_520x1838 20150501-114006-dien-thoai-thong-minh-da-lam-hong-cuoc-song-cua-chung-ta-nhu-the-nao-4_520x574.jpg_520x574“Khoảng cách thế hệ” là đây…

20150501-114029-dien-thoai-thong-minh-da-lam-hong-cuoc-song-cua-chung-ta-nhu-the-nao-6_520x601.jpg_520x601

“Cơn nghiện công nghệ” đã in sâu vào máu và không thể từ bỏ…20150501-114039-dien-thoai-thong-minh-da-lam-hong-cuoc-song-cua-chung-ta-nhu-the-nao-7_520x573.jpg_520x573

“Ok, anh hoàn toàn biết cách để mình không trở thành con nghiện công nghệ nhé”20150501-114048-dien-thoai-thong-minh-da-lam-hong-cuoc-song-cua-chung-ta-nhu-the-nao-8_520x522.jpg_520x522Chuyến đi chơi ngày ấy và bây giờ
20150501-114204-dien-thoai-thong-minh-da-lam-hong-cuoc-song-cua-chung-ta-nhu-the-nao-13_520x442.jpg_520x442 20150501-114104-dien-thoai-thong-minh-da-lam-hong-cuoc-song-cua-chung-ta-nhu-the-nao-9_520x621.jpg_520x621 20150501-114127-dien-thoai-thong-minh-da-lam-hong-cuoc-song-cua-chung-ta-nhu-the-nao-10_520x742.jpg_520x742 20150501-114145-dien-thoai-thong-minh-da-lam-hong-cuoc-song-cua-chung-ta-nhu-the-nao-11_520x443.jpg_520x443 20150501-114153-dien-thoai-thong-minh-da-lam-hong-cuoc-song-cua-chung-ta-nhu-the-nao-12_520x368.jpg_520x36820150501-114251-dien-thoai-thong-minh-da-lam-hong-cuoc-song-cua-chung-ta-nhu-the-nao-15_520x703.jpg_520x703