Theo cuốn từ điển về thể hình hiện đại của Arnold Schwarzenegger, thì khi nhìn một cách tổng thể, một bộ ngực đẹp phải có bề dày (sâu), có độ cắt rõ rằng cả trên, dưới, trong và ngoài. Ngoài ra, chúng còn phải được “gắn” trên một lồng ngực lớn và tương xứng với một cơ xô rộng.

Khi đi vào đánh giá chi tiết, đặc biệt là trong các cuộc thi thể hình, một bộ ngực đẹp “chuẩn” phải đảm bảo những yếu tố sau:

1. Một lồng ngực rộng. Một số ít người có được điều này nhờ di truyền. Đa số còn lại phải qua luyện tập thì mới có thể tăng được thể tích lồng ngực.

2. Cơ ngực phải đủ dày sao cho khi dơ 2 tay lên qua đầu hoặc ngang vai, nó không bị “biến mất”
3. Các vùng cơ cấu thành (ngực trên, dưới, trong và ngoài) phải phát triển đầy đủ.

4. Khi thực hiện động tác gồng 2 tay về trước và siết cơ ngực (Most-muscular pose), phải đảm bảo sự phân tách rõ ràng của cách thớ cơ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

5. Có sự tách biệt giữa ngực trên và ngực dưới.

6. Khuôn ngược có góc cạnh rõ ràng chứ không bị xệ xuống.

Có một điều thú vị nữa là nhóm cơ răng trước (Serratus Anterior), một nhóm cơ mỏng nằm giữa xương sườn và xương vai, cũng đóng vai trò quan trọng lên nét đẹp của cơ ngực.