Privacy Policy

Disclaimer & Copyright

Bản quyền:
Bản quyền về nội dung, ứng dụng và thiết kế của trang Trang thông tin Menzine là thuộc sở hữu của menzine.vn. Tất cả các tài liệu có bản quyền được luật bản quyền Việt Nam, quốc tế và những luật sở hữu trí tuệ khác bảo vệ. Bạn chỉ có thể sử dụng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Ngoại trừ các bản sao tạm thời được giữ trong bộ nhớ của máy tính và một bản in để bạn tham khảo, tài liệu không được sử dụng, lưu trữ, sao chép, xuất bản, thay đổi hoặc truyền đạt dưới mọi hình thức mà không có văn thư đồng ý trước của chúng tôi. Ngay cả khi được phép sao chép, bạn phải xác nhận nguồn gốc của đoạn văn được lựa chọn, trích xuất, sơ đồ hoặc các thông tin khác hoặc tài liệu sửa đổi.

Phủ nhận trách nhiệm pháp lý:
Liên kết trang mạng này với các trang mạng khác chỉ để tiện dụng. menzine.vn không chịu trách nhiệm về những thông tin hoặc dịch vụ được các chủ nhân hoặc người điều hành các trang mạng đó cung cấp.
Bạn là người tự gánh lấy rủi ro khi sử dụng trang mạng menzine.vn.
Tất cả các thông tin đăng trên menzine.vn là chính xác ở thời điểm công bố. Các thông tin cũng đã được nghiên cứu, xem xét và trình bày cẩn thận, nội dung cung cấp chỉ mang tính cách thông tin và giáo dục tổng quát.
Tuy chúng tôi cẩn thận thực hiện để bảo đảm những thông tin trên trang mạng này là đầy đủ và chính xác,menzine.vn không chịu trách nhiệm với tình trạng của sự hoàn hảo, chính xác, độ tin cậy hoặc sự phù hợp của nội dung trang mạng này và các trang mạng liên kết khác. menzine.vn không cung cấp thông tin trên các chuyên mục như một công cụ để điều trị hoặc tư vấn. Thông tin trên mạng menzine.vn không có ý định thay thế tư vấn y tế từ một chuyên gia y tế và menzine.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai lỗi hoặc thiếu sót, tổn thương, tổn phí mất mát, hoặc thiệt hại của bạn hoặc một ai khác do việc sử dụng hoặc dựa trên các thông tin trên trang menzine.vn và các trang liên kết. Chúng tôi khuyến cáo rằng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định dựa trên các thông tin trên đây, bạn nên gặp chuyên viên chăm sóc sức khỏe để được tư vấn.

LATEST POSTS

Tâm sự tuổi 37: Lúc còn trẻ, tôi luôn cho rằng...

Tuổi trẻ, bạn làm gì, nói gì, đam mê gì, ước mơ gì không quan trọng...quan trọng là bạn có kiếm được ra tiền...